Menu Sluiten

Privacy beleid

Uw privacy is voor Praktijk Licht en Kleur van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij mij zijn en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik allemaal doe met informatie die ik over u te weten kom. Als u vragen hebt, neem dan contact op.

Identiteit en contactinformatie van de onderneming

Praktijk Licht en Kleur
Marie-José Spaaij
Schurinkhof 40
7731EX Ommen
06-34894010
mariejose@praktijklichtenkleur.nl
www.praktijklichtenkleur.nl
kvk 72032170

Het doel waarvoor gegevens verzameld worden

Ik verwerk alleen de noodzakelijke persoonsgegevens op grond van toestemming en voor de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en relatieonderhoud; digitaal of schriftelijk, gebruik ik uw naam, eventuele organisatienaam en contactgegevens (e-mail, telefoonnummer en adresgegevens).

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen

Wettelijk bewaar ik uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaarplicht is 7 jaar na afronding opdracht. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Waar worden de gegevens opgeslagen

De gegevens worden in digitale en/of fysieke vorm opgeslagen in lokale hardware ten behoeve van back-up en/of in fysieke (gedrukte) vorm. Mijn boekhouder kan de fysieke en digitale gegevens inzien die nodig zijn voor de aangiftes belastingdienst. Na uw toestemming; ten behoeve van eventuele nieuwsbrieven via mijn e-mailsysteem.

Beveiliging

De veilige verwerking van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Gegevens zijn niet toegankelijk voor derden, digitaal is alles beveiligd met vereiste wachtwoorden. Gegevens die ingevuld worden tijdens het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van mijn verwerker.

Aanmeldingen via Praktijk Licht en Kleur

Wanneer u bij mij een aanmelding ten behoeve van een workshop plaatst, gebruiken ik met uw toestemming, uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.
Hiervoor gebruik ik de door u ingevoerde gegevens, zoals uw e-mailadres. Dit doe ik op basis van uw toestemming. Ik bewaar deze informatie zeven jaar (de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u mij vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruik ik uw e-mailadres. Dit doe ik op basis van uw toestemming.

Reclame

Soms wil ik u graag reclame sturen over aanbiedingen, nieuwe producten of diensten. Dit doe ik via sociale media en een eventuele nieuwsbrief. Mocht u de meldingen niet meer willen zien, dan kunt u deze zelf opzeggen, negeren, blokkeren of de instellingen aanpassen via het juiste kanaal.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer iets wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Kijk dus regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met mij opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens.
U hebt de volgende rechten als ik uw gegevens met uw toestemming heb verkregen:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Klacht indienen

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.